ProPreparing

Electrician in Constructii

(electrician in constructii)
Tipul cursului: calificare
Cod COR: 741101
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ general obligatoriu

Preț: 1300 RON

Descrierea/Beneficiile cursului:

Electricianul in constructii se ocupă cu instalarea,întreţinerea şi repararea sistemelor electrice de cabluri,a echipamentelor şi dispozitivelor similare, realizează instalaţii electrice de iluminat interior şi exterior, instalaţii electrice pentru alimentarea maşinilor electrice si intalaţii electrice pentru alimentarea panourilor solare.

Urmând acest curs, veți învăța cum să montați, să puneți în funcțiune și să remediați toate tipurile de instalații și echipamente electrice specifice construcțiilor civile și/sau industriale.
De asemenea, vă veți dezvolta aptitudinile necesare pentru a putea îndeplini cerințele legate de această ocupație(atenție, îndemânare, spirit de echipă, putere de analizăși decizie, corectitudine, asumarea responsabilității, etc.) și să dețineți un volum mare de cunoștințe teoretice și practice din domeniile: electrotehnică, electronică, mecanică, echipamente acționate electric, etc.

cropped-cropped-logo-profes-1
Administrator

Magdalena David

electrician-constructor-curs

Competente dobandite

Competențele pe care le veți dobândi la cursul de electrician in constructii

– Organizează locul de muncă;
– Întreține echipamentele de lucru;
– Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
– Aplică normele de protecție a mediului;
– Asigură conformitatea lucrărilor executate;
– Aplică cunoștințe generale de comunicare;
– Munca în echipă;
– Cunoaște, identifică și aplică cunoștințe de bază în electrotehnică;
– Montează traseele de cablu;
– Pozează cablurile și conductoarele;
– Realizează conexiunile cablurilor și conductoarelor electrice de joasă și medie
tensiune;
– Montează instalațiile electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC;
– Montează tablourile electrice de distribuție;
– Realizează instalația de paratrăsnet și priza de pământ;
– Aplică măsuri pentru păstrarea eficienței energetice a clădirilor;
– Utilizează tehnica de calcul.
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.