ProPreparing

Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca

(inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca)
Tipul cursului: specializare
Cod COR: 325723
Durata cursului: 80 ore
Condiții de înscriere: studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

Preț: 800 RON

Descrierea/Beneficiile cursului:

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se desfăşoară atât în locuri de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise..Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale.

Acest cursul urmăreşte însuşirea cunoştinţelor de bază pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi dobândirea şi antrenarea capacităţilor de aplicare corectă şi concretă a noţiunilor de bază în activitatea de protecţia muncii.
Pe întrega perioadă de desfășurare a cursului veți acumula cunoștințele necesare elaborării planului de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii de securitate și sănatate în muncă și a tematicii și fișelor individuale de instruire. Vor avea loc discuţii libere pe baza suportului informativ şi a legislaţiei de protecţia muncii.
La finalul acestui curs veți dobândi capacitățile solicitate de legislația specificăîn vederea conducerii și coordonării măsurilor de prevenire și protectie la nivelul angajatorului, precum și deprinderile/abilitățile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale in domeniu.


cropped-cropped-logo-profes-1
Administrator

Magdalena David

Curs-inspector-SSM

Competente dobandite

Competențele pe care le veți dobândi la cursul de inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca :

– Realizarea avtivitatilor de prevenire si protectie;
– Stabilirea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca;
– Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca;
– Criterii generale pentru evaluare a riscurilor;
– Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– Informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– Prevenirea accidentelor de munca si a inbolnavirilor profesionale;
– Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca;
– Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta.