ProPreparing

Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

(instalator pentru sisteme fotovoltaice solare)
Tipul cursului: specializare
Cod COR: 741103
Durata cursului: 720 ore ( 240 ore teorie / 480 ore practica)
Condiții de înscriere: invatamant obligatoriu 10 clase / scoala profesionala; Calificare electrician.

Preț: 1300 RON

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupația „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare” (cod COR 741103), reprezintă o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții, pentru practicarea acesteia fiind necesară calificarea prealabilă de electrician. Prin prisma competențelor formate în sistemul formării inițiale în domeniul electric și ca urmare a similitudinii cu alte ocupații din aceeași grupă de bază -prin raportare la activitățile desfășurate la locul de muncă de către respectivii specialiști.

Ocupația COD COR
Electrician în construcții 741101
Electrician de întreținere în construcții 741102
Electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune 741106
Electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune 741107
Electrician constructor instalator aparatură de măsură și control 741108
Electrician constructor pentru probe și încercări funcționale 741109
Electrician în construcții civile și industriale 741110

Accesul la ocupațiile menționate nu rezultă implicit, ca urmare a specializării în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare, ci ca urmare a calificării deținute în domeniul electric.
Accesul spre specializările aparținând electricienilor din construcții se face respectându-se cerințele impuse prin legislația în vigoare din domeniul electric și din sectorul de construcții privind autorizarea/reautorizarea specialiștilor, pregătirea profesională continuă și certificările specifice, precum și condițiile precizate în standardele ocupaționale ale respectivelor ocupații.
Persoana calificată ca Instalator sisteme fotovoltaice solare poate avea acces la programe de formare profesională de nivel 3 din alte grupe de bază COR pentru ocupațiile enumerate în cele de urmează, situație în care i se transferă și i se recunosc deprinderile și cunoștințele achiziționate pentru competențele și/sau activitățile specifice menționate în tabel


cropped-cropped-logo-profes-1
Administrator

Magdalena David

curs-calificare-Instalator-panouri-fotovoltaice

Competente dobandite

Competențele pe care le veți dobândi la cursul de instalator pentru sisteme fotovoltaice solare :

1. Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune
2. Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
3. Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune
4. Întreţinerea maşinilor aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune
5. Realizarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune
6. Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice
7. Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de curenţi slabi
8. Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de lumină şi de forţă
9. Utilizarea liniilor electrice aeriene şi subterane
10. Organizarea locului de muncă
11. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă
12. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
13. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
14. Întreţinerea echipamentelor de lucru
15. Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
16. Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
17. Instalarea modulelor fotovoltaice
18. Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
19. Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice