ProPreparing

Zugrav

(zugrav)
Tipul cursului: calificare
Cod COR: 713102
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: Invatamant general obligatoriu

Preț: 1300 RON

Descrierea/Beneficiile cursului:

Practicanţii unei astfel de ocupaţii execută lucrări de zugrăvit, care încep de la tavan şi coboară spre pardoseli, astfel că se lucrează pe scări duble sau schele şi lucrări de zugrăvit, care încep de la etajele superioare ale clădirilor spre etajele inferioare
şi sunt executate pe schele.
Activitatea zugravului se desfăşoară, în general, pe şantiere de construcţii, în locuinţe particulare sau în alte clădiri ce necesită lucrări de finisare sau renovare specifice acestei ocupaţii, condiţiile de muncă variind de la microclimatul specific unei încăperi la expunerea la intemperii (frig, umezeală, curenţi de aer rece, praf)
cropped-cropped-logo-profes-1
Administrator

Magdalena David

Zugrav

Competente dobandite

Competențele pe care le veți dobândi la cursul de izolator termic:

– Organizează locul de muncă;
– Întreţine echipamentele și sculele folosite;
– Aplică prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
     şi îndomeniul situaţiilor de urgenţă;
– Aplică normele de protecție a mediului;
– Aplică cunoștințe generale de comunicare;
– Muncește în echipă;
– Utilizează TIC;
– Efectuează unele calcule matematice simple;
– Identifică materialele de bază, folosite la lucrările de zugrăveli;
– Utilizează uneltele, sculele şi dispozitivele simple si mecanizate;
– Pregătește suprafeţele suport pentru lucrări de zugrăveli simple;
– Pregătește suprafeţele pentru lucrări de zugrăveli de calitate superioară;
– Prepară soluţiile simple de lucru;
– Aplică şi prelucrează straturile suport pentru executarea zugrăvelilor
       speciale;
– Execută zugrăvelile speciale;
– Execută lucrările complete de zugrăveli de calitate superioară;
– Aplică procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii